آهنگ بسیار زیبا درباره خالد بن ولید سردار بزرگ اسلام و جهان(شمشیر الله)

هفده سال قبل از ظهور اسلام در مکه از دامان لبابه صفری خواهر ام المؤمنین میمونه ابر مردی پا به عرصه گیتی نهاد که بعدها تلؤ تلؤ شمشیر برنده اش آتش بر ملحدین عالم زد پدرش ولید بن مغیره از اشراف قریش بود ودر مکه جایگاهی بس بزرگ داشت طبق رسوم عرب پرورش خالد که دارای شش برادر ودو خواهر بود در خارج از مکه در روستاهای اطراف آن صورت گرفت.

خالد یکی از معدود فرماندهای نظامی تاریخ است که در تمام طول عمر خود شکست نخورد.

خالد ابن ولید (رض) شمشیر برهنه خدا

هفده سال قبل از ظهور اسلام در مکه از دامان لبابه صفری خواهر ام المؤمنین میمونه ابر مردی پا به عرصه گیتی نهاد که بعدها تلؤ تلؤ شمشیر برنده اش آتش بر ملحدین عالم زد پدرش ولید بن مغیره از اشراف قریش بود ودر مکه جایگاهی بس بزرگ داشت طبق رسوم عرب پرورش خالد که دارای شش برادر ودو خواهر بود در خارج از مکه در روستاهای اطراف آن صورت گرفت.
درمحیطی که وی پرورش می یافت اسب سواری ،شمشیرزنی ومبارزات جنگجو یانه ازسرگرمی های آن دیاربه شمارمیرفت وآن حضرت ازهمان زمان دردلیری، هوش وذکاوت ازجوانان منتخب قریش به شمارمیرفت.حضرت خالد(رضی الله عنه) قبل از ایمان آوردن همانند پدرش از مخالفین سرسخت اسلام محسوب می شد. و در رابطه با اموری که درمخالفت بااسلام ومسلمین صورت می گرفت، پیشقدم بود. چنانکه درمیدان احد تدبیر و صلاحیتش، درتهاجم ناگهانی بر لشکر مسلمین از درهّ ای که در انتهای کوه احدقرارداشت، دلیل اصلی شکست مسلمین در آن غزوه به شمار می رفت. اما پس از آن حقانیت و محبت اسلام در قلب خالد(رضی الله عنه) به صورت نامحسوسی رشد می کرد و احساس می نمود که روزی تمام ملت عرب در زیر پرچم اسلام جمع خواهند شد. بنابراین اندیشه، گفتار و سخنان و اعمال حضرت رسول(صلی الله علیه و سلم) رامورد بررسی قرارمی داد. ازطرف دیگر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم) نیز از صلاحیت خالد (رضی الله عنه) با خبر نبود بلکه از طریق وحی به ایشان خبر رسید که دل حضرت خالد هر دم با نور اسلام آراسته تر می شود. سرانجام پس از آنکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم) فرمود: با وجود آشکار شدن حقانیت و حقیقت اسلام برای خالد چرا او به اسلام مشرف نمی شود. حضرت ولید(رضی الله عنه) برادر حضرت خالد(رضی الله عنه) که چندی قبل مشرف به اسلام شده بود از طریق نامه ای او را به اسلام دعوت کرد. حضرت خالد می فرماید: “هنگامی که نامه ولید را مشاهده کردم بی اختیار بر زبانم کلمه توحید جاری گشت و می خواستم هر چه سریعتر خدمت حضرت رسول(صلی الله علیه و سلم) حاضرشده، جانم را فدایش کنم و همین که خدمت حضرت پیامبر(صلی الله علیه و سلم) حاضر شدم چونکه دیوانه دیدار حضرتش بودم از خوشحالی همچو پروانه ای خود را به پای ایشان انداخته و ایمان خود را ابراز کردم” .

File:Mohammad adil-Khalid's conquest of Iraq.PNG

مسیر حملات خالد بن ولید در جنوب بین النهرین که در آن زمان در اختیار ساسانیان بود.

حضرت خالد(رضی الله عنه) پس از ایمان آوردن در سریه موته که در جمادی الاول سال هشتم هجری صورت گرفت به عنوان اولین نبرد ایشان در دفاع از اسلام شرکت نمود.

موته : برگ زرینی دیگر

حضرت رسول اکرم(رضی الله عنه) نامه ای توسط حارث بن عمیر به شرحبیل فرستاد. شرحبیل بنا بر غرور و مستی قدرت خود حضرت حارث(رضی الله عنه) را به طرز اسفناکی به شهادت رساند هنگامی که حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و سلم) از شهادت سفیر خود باخبر شد برای گرفتن قصاص خون حضرت حارث بن عمیر لشکری ۳ هزار نفری را به سمت شرحبیل بصری روانه نمود و رهبری لشکر را به زیدبن حارث(رضی الله عنه) سپرد و فرمود که “اگر زید به شهادت رسید جعفر بن ابی طالب رهبری را به عهده گیرد و اگر او هم شهید شد عبدالله بن رواحه جانشین او شود و در صورت شهادت عبدالله خود با مشورت رهبری را تعیین نمائید”.

حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و سلم) تا محل تثنیه الوداع لشگر راهمراهی کرده و پس از آن بازگشتند. هنگامی که لشکر به موته (سرزمینی کوچک ازشام) رسید شرحبیل برادرش سدوس را به همراه پنجاه سوار برای ارزیابی سپاه مسلمانان به انجا فرستاد که پس از درگیر شدن بامسلمانان، سدوس به هلاکت رسید با قتل سدوس شرحبیل به قلعه خود پناه برد و از قیصر روم تقاضای کمک کرد او نیز لشکری صدهزار نفری را برای کمک به شرحبیل به سوی او اعزام کرد (بعضی شمار لشکر را ازصد هزار نفر هم بیشتر می دانند)

سرانجام پس از صف آرائی مؤمنین و مشرکین جنگ آغاز گشت. پس از شروع جنگ حضرت زیدبن ثابت که رهبری سپاه را به عهده داشت به شهادت رسید. پس از شهادت ایشان حضرت جعفر بن ابی طالب پرچم اسلام را برداشته شروع به جنگیدن نمود. پس از زخمی شدن اسب ایشان ،بدون سوار مشغول جنگیدن شد ناگهان شمشیر کافری بازوی راست ایشان را قطع کرد وحضرت پرچم را با دست چپ گرفت هنگامی که آن را هم قطع کرد پرچم را میان دو بازوی خود گرفت در این هنگام کافر دیگری از قسمت کمر ایشان حمله ور شد وایشان را از وسط دو نیم کرد وقتی جراحات وارد بر پیکر او را بر شمردند از میان سینه تا شانه ها و در قسمتهای جلو نود زخم بر اثر ضربات شمشیر ونیزه وارد شده بود. پس از شهادت حضرت جعفر، حضرت عبد الله بن رواحه (رضی الله عنه) پرچم را برداشت و پس از کشتن تعداد زیادی از کفار خود نیز به شهادت رسید.

بعد از اینکه هر یک از فرماندهان بزرگ، که توسط رسول اکرم (صلی الله علیه و سلم) تعیین شده بودند، به شهادت رسیدند مردم خالد بن ولید (رضی الله عنه) را به فرماندهی لشکر برگزیدند خالد (رضی الله عنه) پرچم را به دست گرفته و به دفاع مشغول شد. با غروب آفتاب هر دو سپاه به جایگاه اولیه خود باز گشتند. هنگام صبح قبل از شروع جنگ حضرت خالد لشکری را که روز قبل در سمت راست می جنگید در طرف چپ قرار داد و لشکر چپ را به سمت راست آورد.

کفاری که روزقبل لشکررادیده بودند گمان کردند که برای مسلمانان نیروی کمکی رسیده به همین علت به خوف وهراس افتاده وتوان مقابله را ازدست دادند وپا به فرار گذاشتند خداوند خالد را پیروز گردانید و لشکر کفار شکست خورد.

انس بن مالک (رضی الله عنه) ازپیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم) نقل می کند که فرمود:

زید پرچم را به دست گرفت، او به شهادت رسید باز جعفر آن را گرفت، او هم به شهادت رسید، پس عبدالله بن رواحه پرچم را به دست گرفت، او هم شهید شد، در حین این گفتار چشمان مبارک اشکبار بودند. بعد فرمود: اینک شمشیری از شمشیرهای خداوند پرچم را به دست گرفت وخداوند متعال آنها را به فتح مشرف ساخت.

بعد از آن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و سلم) دعا نمود: بار الها خالد شمشیر شماست همیشه به او فتح وپیروزی دهید. از آن پس حضرت خالد بن ولید به سیف الله المسلول (شمشیر برهنه خدا) لقب گرفت. وحشت وترس از خالد (رضی الله عنه) آنقدر بود که با شنیدن نام ایشان کفار لرزه بر اندام می شدندز او از استعدادهای زیادی برخوردار بود وبا جرأت می توان او را مغز متفکر جنگی مسلمانان قلمداد کرد، شجاعت در تمام رگهای بدنش موج می زد و همیشه شوق فدا کردن جان در راه خدا را داشت.

در ۱۲۵جنگ کوچک وبزرگ شرکت نمود و در هیچ یک ازآنان شکست نخورد از جنگ موته گرفته تا بزرگترین آنها که فتح ایران است، حضرت خالد نقش سرنوشت سازی ایفا نمود.

درعرب این مقوله مشهور بود که در جنگی که خالد شرکت کند شکست ناپذیر است، به همین علت در فتوحات شام سال ۱۷هجری امیرمومنان عمر بن خطاب (رضی الله عنه) وی را از فرماندهی سپاه اسلام عزل کرده و ابو عبیده بن جراح را به عنوان جانشین تعیین نمود امیرمومنان پس از مراجعت حضرت خالد (رضی الله عنه) به مدینه خطاب به ایشان فرمود: (همه ما برای پیروزی و سربلندی اسلام تلاش می کنیم و هرگز نمی خواهم از این خواسته عدول نمایم ، اما از آنجا که مردم ایمان آورده بودند که پیروزی با خالد است من خواستم که مردم رابر حذر دارم و به آنها بفهمانم که پیروزی را خدا می دهد و فرقی نمی کند که فرمانده چه کسی باشد و به حق این قول امیر مومنان به تحقیق پیوست آنگاه که سپاه اسلام به رهبری ابوعبیده بن جراح درغیاب خالد بر سپاه کفر پیروز گشت.

وفات حضرت خالد:

در پنجمین یا ششمین سال خلافت حضرت عمر(رضی الله عنه) ، تلؤ تلؤ شمشیر برهنه خدا روبه خاموشی نهاد.
خالدبن ولید این ابر مرد تاریخ در آخرین لحظات عمر چنین فرمود: “هیچ جائی از بدنم نیست که در آن اثر شمشیر یا نیزه نباشد. من در جنگهای مختلف شوق نوشیدن جام شهادت را داشتم، اما افسوس که امروز موت در بستر به سراغم آمد وشهادت در میدان جنگ نصیبم نشد”.
سرانجام سپهسالار میدانهای نبرد در ششمین دهه از عمر گرانمایه اش دیده از جهان فرو بست و مرغ جانش نغمه رضوان سرداد.

حجــــــاب چهره جان می شود غبـــار تنــــم خوشا دمی کز آن چهره پرده برافگنم

چنین قفس نه سزای چومن خوش الحانیست روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

رضی الله عنه و أرضاه

 

مقبرهٔ خالد بن ولید در شهر حمص سوریه

یک فکر در “آهنگ بسیار زیبا درباره خالد بن ولید سردار بزرگ اسلام و جهان(شمشیر الله)”

 1. سلام شما اول تاریخو بخون تو کتاب صحیح بخاری و مسلم که صحیح ترین کتابا بعد قرانه به گفته سنیها اومده خالد ابن ولید شوهر یه زن مسلمونو کشته و همون شب بهش تجاوز کرده که عمر دستور سنگسارشو میده و ابوبکر نمیزاره در ضمن درسته این شخص یه زمانی خوب بوده ولی همین یه کار برای جهنمی شدنش کافیه چون بعدش قصاص نشد و تازه یبار دیگه هم این کارو کرد که بازم ابوبکر حدی بهش جاری نکرد در ضمن تو زمان پیامبر تو قضیه یکی از جنگا پیامبر میگه من از کاری که خالد کرد متنفرم چون افراد بیگناهو کشته بود

  امید وارم جواب درستی بدی جون من مجوس بازی در نیوردم که بخوای نظرمو حذف کنی

  1. خوب جناب سروش من از تو میپرسم چرا خود پیامبر در حضور خالد بن ولید رضی الله عنه(شمشمیر الله) بعد از اون به اصطلاح جنایت قبیله «جذیمه بن عامر» او را مجازات و یا عزل نکرد؟ و فقط گفت خداوندا تو میدانی که من از کار او بیزارم.چرا همان جا مجازاتش نکرد؟در صورتی که پیامبر هم اصلا دستور جنگ به او نداده بود.
   میدونی برای چی مجازاتش نکرد؟چون آدم بسیار مفیدی برای اسلام بود و این فایده و نبوغش در جنگ ها چیزی بود که پیامبر روش بسیار حساب میکرد و در جنگ با مشرکان ایرانی و کفار رومی به خوبی اثبات شد.به خصوص در شاهکار جنگی اش در یرموک که سپاهیان اسلام به رهبری او بر سپاهیان مور و ملخ رومی فاتح می شوند و دروازه شامات کاملا گشوده میشود.
   بعد در ضمن این حرفها چه معنی میده؟شما هی میگردی تو تاریخ فلان صحابه این کار کرد و فلان صحابه اون کار کرد.این دقیقا همون چیزی نیست که دشمنان اسلام میخوان؟مجوسی بازی همینه.
   شما کاتولیک تر از پاپ نباشین.خود پیامبر خالد رو مجازات نکرد.
   این سخن وحی است:محمد رسول الله و الذین معه اشدا علی الکفار و رحماء بینهم
   محمد رسول الله و کسانی که با او هستند با یکدیگر مهربانند و با کفار قتال میکنند.
   پس وقتی پیامبر با خالد قتال نکرده و مجازاتش نکرده و او را شمشیر الله خوانده یعنی چی؟
   یعنی تو به اصطلاح مسلمان حق نداری شمشیر الله رو بعد از 1400 سال محاکمه کنی.

  2. اول سلام
   دوم: این حرف شما که میگی عمر این کار بد رو انجام داد و ابوبکر روی کاراش سرپوش گذاشت و ابوبکر این کار رو انجام داد و عمر روی آن سرپوش گذاشت و به ناحق همدیگر و رفقای صمیمی خود را حمایت ناحق و همه جانبه میکردند یعنی فقط در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم”ی که جانمان به فدایش باد آخرین پیامبر الهی و سرور تمام انبیاء بوده و بهترین مخلوق خداست نتوانست شاگردان خوبی به جامعه تحویل دهد آن هم بعد از بیس و سه سال و حتی کلامش و کتاب پروردگارش نتوانست ذات اطرافیان ایشان صلی الله علیه و سلم را تغییر دهد و حتی خدا نتوانست افراد لایقی برای دوستی با حبیبش صلی الله علیه و سلم را خلق کند و آن وقت بعد از هزار و چهارصد سال شما اومدین یاران ایشان را محاکمه میکنی و از ایشان به بدی یاد میکنی آیا این انصافه ؟!؟!
   حتی اگر از یهودیان با ایمان و مسیحیان با ایمان بپرسی که بهترین افراد در پندار و فکر شما در جامعه شما در دین شما چه کسانی هستند میگویند که افراد اطراف پیامبرانمان و تنها ملتی که به اطرافیان و همسران گرامی پیامبر شان سخنان رکیک و ناپسند و فحش و ناسزا میگویند شما شیعیان مدعی هستید (توهین نشه ها ولی این حقیقته)
   تازه بنا به مسیر عقیده شما برادران تشیعدخدا نمیدونست که به پیامبرش صلی الله علیه و سلم لباس مناسبی برای شبهای پیامبرش صلی الله علیه و سلم بدهد(همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم که به تعبیر قرآن پیامبر صلی الله و علیه و سلم و ازواجش و مومنان و همسرانشان برای هم لباس شب هستند.(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ … ﴿البقرة: ١٨٧﴾))
   پیشنهاد من به شخصه این است که در این مورد به قرآن رجوع کنید قرآنی که بارها و بارها از یاران و اطرافیان پیامبرش صلی الله علیه و سلم به نیکویی یاد فرموده و تازه قرآن را همین صحابه گرانقدر جمع کردند و قرآن کتاب خداست و خدا فرموده که این کتاب تحریف نمیشود و این دلیل گواهی بر حقانیت صحابه میباشد که جمع کنندگان قرآن به یک نسخه واحد هستند و آن را به دنیا هدیه دادند. لطفا قرآن را یکبار هم شده بدون تعصب و بدور از تفاسیر برادران تشیع بخوانید تا زاویه دیدتتان نسبت به اطرافیان کرام پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر باز شود.
   به امید روزی که تمام مسلمانان بیشتر از یک برادر پدری به هم نزدیک شده و همه با یکدیگر در غل و زنجیر ایمان و برادری و وحدت باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه − 8 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>